Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Contact

De website ‘Datamining van beroepsrisico’s’ wordt beheerd door de Directie van het onderzoek over de verbetering van de arbeidsomstandigheden (DIOVA), van de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Het DIOVA-team bestaat uit: 

  • Projectmanager: Alain Piette, Europees Ergonoom, Preventieadviseur niveau 1, Ingenieur 

  • Fabienne Scandella, Arbeidssocioloog en Preventieadviseur psychosociale aspecten 

  • Milou van Dijk, Psycholoog, Criminoloog 

  • Jessica Vandeven, Bioloog 

Wanneer u meer informatie wenst over het onderwerp van de website kan u zich wenden tot het DIOVA-team (Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel, alain.piette@werk.belgie.be) of tot de Algemene Directie Humanisering van de arbeid (HUA@werk.belgie.be).  

Voor meer informatie over de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg kan u terecht op: Homepage | Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (belgie.be)  

Logo van de Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg