Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Databronnen

De gegevens die op deze site voorgesteld worden, zijn afkomstig van verscheidene grote bronnen. Voor elk van hen kunnen de bijhorende indicatoren afzonderlijk worden weergegeven.

Soorten databronnen en type gegevens 

De op deze website gecentraliseerde gegevens zijn afkomstig van verscheidene grote databronnen die in twee groepen kunnen worden onderverdeeld: 

  • Instellingen en organisaties die door hun activiteiten gegevens met betrekking tot beroepsrisico's registreren (d.w.z. Co-Prev, Empreva, Fedris, RIZIV, Medex en de sociale secretariaten). Hierbij gaat het om administratieve registratiegegevens. Deze gegevens hebben grotendeels een officieel karakter (d.w.z. de instellingen die ze produceren zijn de enige met het mandaat en de capaciteit om dat te doen) en ze kunnen als volledig worden beschouwd voor de populatie waarop de registratie betrekking heeft.  

  • Organisaties die op verschillende niveaus (Europees, federaal, regionaal) gegevens verzamelen door enquêtes over deze onderwerpen uit te voeren (bv. EU-OSHA, Eurofound, SERV). In tegenstelling tot de administratieve registratiegegevens bestrijken de enquêtegegevens geen volledige populatie. Echter, de regels die in acht worden genomen voor het samenstellen van de steekproef (van werknemers of bedrijven) maken dat de gegevens, die op basis van de vragenlijst verzameld worden, als representatief voor de gehele populatie kunnen worden beschouwd. 

De website wijdt telkens een afzonderlijke pagina aan de voorstelling van elke databron. Voor elk van de databronnen kunnen de bijhorende indicatoren afzonderlijk worden weergegeven.