Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Co-Prev en Empreva

Co-Prev (de koepelorganisatie van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk) en Empreva

Beschrijving 

Co-Prev is de koepelorganisatie van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. Deze diensten fungeren als een aanvulling op de interne diensten voor preventie en bescherming op het werk. Een externe dienst bestaat uit twee afdelingen:  

  • Een afdeling risicobeheersing, die bestaat uit preventieadviseurs van verschillende disciplines: arbeidsveiligheid, arbeidsgeneeskunde, ergonomie, arbeidshygiëne en psychosociale aspecten van de arbeid. Zij voeren taken uit in hun specifieke vakgebied. 

  • Een afdeling medisch toezicht, die bestaat uit preventieadviseurs-arbeidsartsen, verpleegkundigen en ander medisch personeel. 

Eén van de belangrijkste dienstverleningen van een externe dienst is het gezondheidstoezicht van werknemers die blootgesteld zijn aan bepaalde risico’s. De externe diensten verzamelen hier cijfermateriaal over en baseren zich hierbij op een model van jaarverslag dat werd opgesteld door de FOD Werkgelegenheid.  

In België zijn er momenteel tien externe diensten actief. Het is in België voor de meeste bedrijven verplicht om zich bij een externe dienst aan te sluiten.  

Overheidsinstanties kunnen ervoor kiezen om zich aan te sluiten bij Empreva, dit is de centrale cel van de gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van de Belgische federale openbare Administratie, of ze kunnen zich ook aansluiten bij een reguliere externe dienst. Ook Empreva verzamelt cijfermateriaal over de gezondheidstoezichten die zij uitvoeren. 

Referentie 

Deze gegevens zijn afkomstig van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk en van Empreva.