Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

EU-OSHA

EU-OSHA – Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk

Beschrijving 

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) is opgericht in 1994 en gevestigd in Bilbao, Spanje. Het agentschap heeft als missie om informatie, analyses en hulpmiddelen te produceren, te verzamelen en te verstrekken om tegemoet te komen aan de behoeften van degenen die betrokken zijn bij veiligheid en gezondheid op het werk. Om een cultuur van risicopreventie op het werk te bevorderen, ontwikkelt EU-OSHA:  

  • Campagnes om mensen bewust te maken van het belang van gezondheid en veiligheid op het werk.  

  • Praktische hulpmiddelen om kleine en middelgrote ondernemingen te helpen beroepsrisico's te beoordelen en vervolgens doeltreffender te voorkomen.  

  • Onderzoek om nieuwe en opkomende risico's op de werkplek te identificeren en te beoordelen.  

Met dit doel voert EU-OSHA sinds 2009 elke vijf jaar bij de Europese bedrijven een enquête uit over nieuwe en opkomende risico's. De enquête van EU-OSHA, die algemeen bekend is onder de Engelstalige afkorting ESENER (European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks), onderzoekt hoe gezondheids- en veiligheidsrisico's op de Europese werkplekken worden beheerd. De ESENER-enquête peilt naar de aanwezigheid van beroepsrisico’s en het beheer ervan, psychosociale risico's, stimulansen en belemmeringen voor het beheer van gezondheid en veiligheid op het werk, en de participatie van werknemers in gezondheid en veiligheid op het werk. 

Referentie 

Deze gegevens zijn afkomstig van de Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (ESENER) uitgevoerd door het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA). Voor meer informatie over de gegevens verwijzen wij naar de website die EU-OSHA (https://osha.europa.eu/nl) hieraan gewijd heeft: Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener) | Safety and health at work EU-OSHA (europa.eu)