Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Eurofound

De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden

Beschrijving 

Eurofound is de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden. Het is een tripartiet agentschap dat gevestigd is in Dublin (Ierland) en dat als missie heeft om kennis te verschaffen en zo een beter sociaal, werkgelegenheids- en werkgerelateerd beleid te helpen ontwikkelen.  

Met dit in gedachten voert Eurofound sinds 1990 elke vijf jaar een onderzoek uit naar de arbeidsomstandigheden in Europa. De onderwerpen die aan bod komen, zijn uiteenlopend en omvatten onder andere de arbeidsstatus, de werktijden en werkorganisatie, kennisverwerving en opleiding, gezondheid en veiligheid, evenwicht tussen werk en privéleven, enzovoort.  

De Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden (EWCS – European Working Conditions Survey) maakt het mogelijk om:  

  • De arbeidsomstandigheden van werknemers en zelfstandigen in Europa op een geharmoniseerde manier te evalueren en te kwantificeren; 

  • De relaties tussen verschillende aspecten van de arbeidsomstandigheden te analyseren; 

  • Risicogroepen en probleemgebieden te identificeren, evenals de geboekte vooruitgang; 

  • Trends op te volgen door consistente indicatoren voor deze kwesties te verschaffen. 

Referentie

Deze gegevens zijn afkomstig van de Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden uitgevoerd door de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound).  

Voor meer informatie over de gegevens verwijzen wij naar de website die Eurofound (www.Eurofound.eu) hieraan gewijd heeft:  

Europese enquêtes naar de arbeidsomstandigheden (EWCS) | European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (europa.eu)