Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Fedris

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Beschrijving 

Fedris is het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s. Als openbare instelling van sociale zekerheid zorgt zij ervoor dat de rechten van slachtoffers van arbeidsongevallen en beroepsziekten worden gerespecteerd door vier belangrijke missies uit te voeren:  

  • Het schadeloosstellen van slachtoffers van beroepsziekten en arbeidsongevallen (in bepaalde gevallen) en eventueel hun nabestaanden 

  • Toezicht houden op werkgevers en verzekeringsmaatschappijen met betrekking tot arbeidsongevallen 

  • Bijdragen aan de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten 

  • Slachtoffers, werkgevers, verzekeringsmaatschappijen en de minister van Sociale Zaken informeren. 

Fedris beheert ook het Asbestfonds, dat alle asbestslachtoffers (d.w.z. zij die op het werk of in hun leefomgeving aan asbest werden blootgesteld) vergoedt en ondersteunt. 

Referenties 

Deze gegevens werden aangeleverd door de Dienst Gegevensbank van de Afdeling Studies en Ontwikkeling van Fedris. Voor meer informatie over de gegevens kan u terecht op deze pagina's op de website van Fedris (www.fedris.be):