Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

RIZIV

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Beschrijving 

Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) is één van de openbare instellingen van sociale zekerheid. Eén van haar kernopdrachten is het garanderen van een vervangingsinkomen (uitkering) voor werknemers, werklozen en zelfstandigen in geval van arbeidsongeschiktheid (primair of invaliditeit) of ouderschap (moederschapsrust, adoptieverlof, pleegouderverlof en vaderschaps- en geboorteverlof). De Directie Financiën en Statistiek van de Dienst voor Uitkeringen brengt jaarlijks statistieken uit over deze thema’s. 

Referentie 

Deze gegevens werden aangeleverd door de Directie Financiën en Statistiek van de Dienst voor Uitkeringen van het RIZIV. Voor meer informatie over de gegevens verwijzen wij naar hun website (www.riziv.fgov.be): Statistieken over arbeidsongeschiktheidsuitkeringen | RIZIV (fgov.be)