Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

SERV

SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen), Stichting Innovatie & Arbeid

Beschrijving 

De Werkbaarheidsmonitor (WBM) is een meetinstrument van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Sinds 2004 wordt met dit instrument driejaarlijks de werkbaarheid van jobs in Vlaanderen gemeten. De WBM wordt uitgevoerd door middel van een representatieve steekproef van de Vlaamse, werkende bevolking die willekeurig getrokken wordt uit het DIMONA-register. De vragenlijst peilt naar drie grote thema’s: 

  • De onderneming en de job 

  • De beoordeling en beleving van het werk 

  • De gezinssituatie van de respondent 

Momenteel bestaat het instrument enkel in Vlaanderen en heeft het geen Waalse of Brusselse tegenhanger, waardoor de steekproef niet representatief is voor heel België. 

Referentie 

Deze gegevens zijn afkomstig van de vragenlijst Werkbaarheidsmonitor en werden aangeleverd door de Stichting Innovatie & Arbeid van de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) (Home | SERV).  

Voor meer informatie over de gegevens verwijzen wij naar de website van de SERV: Werkbaar werk | Werkbaar Werk