Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Hoe deze website gebruiken

Deze website centraliseert het merendeel van de Belgische gegevens over beroepsrisico’s. Deze gegevens zijn afkomstig van verschillende bronnen. Meer informatie over de verschillende bronnen vindt u op de pagina Databronnen.  

Deze gegevens zijn onderverdeeld in drie grote thema’s:  

  • Gevaren en blootstelling 
  • Gevolgen en schade 
  • Preventie 

Dashboards 

Per subthema (of hoofdindicator) werd een dashboard voorzien met daarop een aantal grafieken die de gegevens voor dat subthema visueel voorstellen.  

De dashboards zijn over het algemeen steeds op dezelfde manier opgebouwd. Afhankelijk van de databron zijn er verschillende filteropties, indicatoren en subindicatoren beschikbaar.

Selectie van de gegevens 

In bepaalde gevallen wordt gebruik gemaakt van een vervolgkeuzemenu waarin verschillende indicatoren opgelijst staan. U moet in dit vervolgkeuzemenu dan een indicator selecteren om de bijbehorende grafieken te kunnen bekijken. 

U kunt er ook voor kiezen om slechts een selectie van de gegevens te bekijken (bijvoorbeeld voor een bepaalde leeftijdscategorie). Dit doet u door op de overeenkomstige filteroptie te klikken. Schakel de filteropties uit om terug te keren naar de volledige weergave. 

Controleer de geselecteerde filteroptie(s) wanneer er geen gegevens worden weergegeven. Mogelijk zijn er geen gegevens beschikbaar voor deze geselecteerde filteroptie(s) (bijvoorbeeld omdat de gekozen indicator niet was opgenomen in de enquête-editie van het jaar dat u hebt geselecteerd). 

Gegevens exporteren 

U kunt de gegevens die in de verschillende grafieken worden gebruikt exporteren door op het pictogram te klikken dat zichtbaar is wanneer u uw muis over de grafiektitel beweegt (pictogram exportopties). De beschikbare exportopties zijn .xlsx, .csv of .png.  

Het is echter niet mogelijk om alle gegevens van een dasboard in één keer te exporteren.

Eén of meer dashboards opslaan als PDF-bestand 

U kunt één of meerdere dashboards opslaan als PDF-bestand. Klik hiervoor op “Bewaar grafieken” rechts bovenaan het dashboard. 

U kunt meerdere dashboards in éénzelfde PDF-bestand opslaan door doorheen de verschillende thema’s en subthema’s te navigeren. Het is echter niet mogelijk om verschillende versies van hetzelfde dashboard gelijktijdig op te slaan (d.w.z. een dashboard met een andere selectie van filteropties of indicatoren). 

“Mijn geselecteerde gegevens” 

U kunt uw geselecteerde gegevens terugvinden door in het hoofdmenu op “Mijn geselecteerde gegevens” te klikken. 

U kunt uw selectie op elk gewenst moment raadplegen en dashboards toevoegen of verwijderen. Als u verschillende dashboards geselecteerd heeft, worden ze automatisch volgens hoofdthema geordend. 

Opgelet: het is niet mogelijk om hetzelfde dashboard meerdere keren toe te voegen, zelfs als u andere filteropties, indicatoren of subindicatoren geselecteerd heeft. 

U kunt de geselecteerde filteropties, indicatoren en subindicatoren wijzigen op de pagina “Mijn geselecteerde gegevens”. 

Merk op dat de wijzigingen die u heeft aangebracht op de pagina “Mijn geselecteerde gegevens” niet zichtbaar zijn op de pagina van het oorspronkelijke subthema. Omgekeerd, wanneer u tijdens uw bezoek aan de website wijzigingen aanbrengt in een dashboard dat u reeds opgeslagen had vanaf de pagina met het oorspronkelijke subthema, zullen die wijzigingen niet automatisch doorgevoerd worden op de pagina “Mijn geselecteerde gegevens” (de pagina’s worden namelijk niet gesynchroniseerd). Onthoud daarom dat als u wijzigingen wilt aanbrengen aan een dashboard om deze vervolgens te downloaden of af te drukken, u die wijzigingen moet aanbrengen op de pagina “Mijn geselecteerde gegevens”. 

Als u op “Afdrukken” klikt, wordt er een PDF-bestand gegenereerd waarin alle door u geselecteerde grafieken zijn opgenomen.