Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Gevaren en blootstelling

Gevaar is de intrinsieke eigenschap of het intrinsiek vermogen van met name een voorwerp, een stof, een proces of een situatie om schade te veroorzaken of het welzijn van de werknemers te bedreigen.

Blootstelling is de mate (tijdsduur, intensiteit, enz.) waarin werknemers worden blootgesteld aan of in contact komen met een gevaar.