Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Gevolgen en schade

Schade is de aantasting van de mentale of fysieke integriteit. Het is een ongewenste gebeurtenis. Deze schade kan verschillende gevolgen hebben voor de werknemer, voornamelijk op het vlak van absenteïsme.