Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Arbeidsinhoud

Arbeidsinhoud heeft betrekking op de aard van de taken van de werknemer. Het omvat onder meer de complexiteit en de variatie van de taken, de emotionele eisen (relatie met het publiek, in aanraking komen met leed, …), de mentale belasting (onder meer verbonden aan de moeilijkheidsgraad van de taken), de lichamelijke belasting en de duidelijkheid van de taken.

Arbeidsinhoud is één van de vijf componenten van de typologie van psychosociale risicofactoren, zijnde de 5 A’s (Psychosociale risico's (PSR) | Beswic).