Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Arbeidsorganisatie

Arbeidsorganisatie omvat in het bijzonder de organisatiestructuur (horizontaal-verticaal), de manier waarop de taken zijn verdeeld, de werkprocedures, de beheersinstrumenten, de managementstijl, het algemeen beleid dat in de onderneming wordt gevoerd, enz.

Het begrip ‘arbeidsorganisatie’ wordt hier in brede zin opgevat als één van de vijf componenten van de typologie van psychosociale risicofactoren die bekend staat als de 5 A’s (zie Psychosociale risico's (PSR) | Beswic).