Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Arbeidsverhoudingen

Arbeidsverhoudingen omvatten zowel interne relaties (tussen werknemers, met de directe chef, met de hiërarchische lijn, enz.) als relaties met derden, de mogelijkheden tot contact en de communicatie. Ook de kwaliteit van de relaties (samenwerking, integratie, enz.) valt hieronder.

Arbeidsverhoudingen kunnen een belangrijke hulpbron zijn op het werk, bijvoorbeeld wanneer ze aanleiding geven tot ondersteuning door collega’s, vormen van samenwerking, enz. Echter, wanneer deze verhoudingen verslechteren, kunnen ze ook psychosociale risico’s met zich meebrengen (bv. isolement, conflicten, geweld, pesterijen). In dat opzicht maken arbeidsverhoudingen deel uit van de typologie van psychosociale risicofactoren die bekend staan als de 5 A’s (zie Psychosociale risico's (PSR) | Beswic).