Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden hebben betrekking op alles wat te maken heeft met de uitvoeringsmodaliteiten van de arbeidsrelatie, zoals de aard van de overeenkomst, de arbeidstijdregeling (nachtarbeid, ploegenarbeid, atypische werkuren, …), de opleidingsmogelijkheden, het loopbaanbeheer en de evaluatieprocedures.

De arbeidsvoorwaarden kunnen psychosociale risico's met zich meebrengen en behoren als zodanig tot de componenten van de typologie van psychosociale risicofactoren, die bekend staan als de 5 A’s (zie Psychosociale risico's (PSR) | Beswic).