Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Werklocatie

Bron:
Eurofound

Eurofound

Deze gegevens zijn afkomstig van de Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden (EWCS) uitgevoerd door de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound). Voor meer informatie over de gegevens verwijzen wij naar hun website: https://www.eurofound.europa.eu/nl/surveys/europese-enquetes-naar-de-ar…