Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Arbeidsverhoudingen - Perceptie van gevaren door de werknemers in Vlaanderen

Bron:
SERV

SERV

Deze gegevens werden aangeleverd door de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen), Stichting Innovatie & Arbeid via de vragenlijst Werkbaarheidsmonitor. Voor meer informatie over de gegevens verwijzen wij naar hun websites: https://www.serv.be/stichting en https://www.werkbaarwerk.be/werkbaarwerk