Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Absenteïsme

Absenteïsme, ook wel ziekteafwezigheid of ziekteverzuim genoemd, is de ongeplande afwezigheid (soms herhaaldelijk gedurende een bepaalde tijd) bij geplande werkzaamheden. Omgekeerd kunnen afwezigheden die qua regelmaat voorspelbaar zijnen/of gebaseerd zijn op sociale rechten (bv. opleiding, vakbondsactiviteiten, moederschap, betaald verlof, enz.) niet als absenteïsme worden beschouwd.