Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Arbeidsongevallen

Een arbeidsongeval is een ongeval dat door een plotselinge gebeurtenis tijdens en door de uitoefening van de arbeidsovereenkomst of het ambt is gebeurd en een letsel heeft veroorzaakt.

Het ongeval dat gebeurt op de normale weg naar en van het werk wordt ook als arbeidsongeval beschouwd.  

Een arbeidsongeval is eveneens een ongeval dat een werknemer buiten de uitoefening van zijn dienst heeft maar dat veroorzaakt is door een derde wegens het ambt dat de werknemer uitoefent. 

Bron:
Fedris

Fedris - Arbeidsongevallen

Deze gegevens werden aangeleverd door de Dienst Gegevensbank van de Afdeling Studies en Ontwikkeling van Fedris. Voor meer informatie over de gegevens kan u terecht op deze pagina's op de website van Fedris (www.fedris.be):