Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Gevoelsmatige gezondheid

De gevoelsmatige gezondheid is de perceptie die de werknemer heeft van zijn algemene gezondheid en zoals hij die geformuleerd heeft in de antwoorden op de vragen die hem gesteld zijn in het kader van een enquête. Gezondheid verwijst niet enkel naar de afwezigheid van ziekte of letsel, maar ook naar fysiek, mentaal en sociaal welzijn.