Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Presenteïsme

Presenteïsme verwijst naar het gedrag van een werknemer die, ondanks fysieke en/of psychologische gezondheidsproblemen die afwezigheid zouden rechtvaardigen, aan het werk blijft en bijgevolg onder suboptimale omstandigheden presteert.

Referenties: 

Bron:
Eurofound