Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Verzoening werk en privéleven

De verzoening tussen werk en privéleven verwijst naar de middelen die worden gebruikt om een evenwicht tussen de twee sferen te behouden, zodat werknemers hun rol in elk van beide sferen kunnen vervullen, zonder spanning of "besmetting".