Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Absenteïsme in België

MEDEX

Deze gegevens werden aangeleverd door Medex en door deze sociale secretariaten die individueel en vrijwillig instemden met deelname aan het Datamining-project. Deze laatsten vertegenwoordigen 14,5% van het totale marktaandeel aan loonberekeningen uitgevoerd door de sociale secretariaten. Alle sociale secretariaten samen namen op hun beurt 74,7% van het volledige marktaandeel aan loonberekeningen van de Belgische ondernemingen voor hun rekening op 30 juni 2023.