Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Frequentie- en ernstgraad

Bron:
Fedris

Fedris - Arbeidsongevallen

Deze gegevens werden aangeleverd door de Dienst Gegevensbank van de Afdeling Studies en Ontwikkeling van Fedris. Voor meer informatie over de gegevens kan u terecht op deze pagina's op de website van Fedris (www.fedris.be):