Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Eerste aanvragen

Bron:
Fedris

Fedris - Beroepsziekten

Deze gegevens werden aangeleverd door de Dienst Gegevensbank van de Afdeling Studies en Ontwikkeling van Fedris. Voor meer informatie over de gegevens kan u terecht op de website van Fedris (www.fedris.be), op de pagina over de beroepsziekten in de privésector en in de publieke sector (provinciale en plaatselijke overheidsdiensten) : Beroepsziekten – Privésector en publieke sector (provinciale en plaatselijke overheidsdiensten) - Statistische jaarverslagen - Fedris.