Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Invaliditeit per ziektegroep

Bron:
RIZIV

RIZIV

Deze gegevens werden aangeleverd door de Directie Financiën en Statistiek van de Dienst voor Uitkeringen van het RIZIV. Voor meer informatie over de gegevens verwijzen wij naar hun website: https://www.riziv.fgov.be/nl/riziv