Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Gezondheids- en veiligheidsopleiding

De Codex Welzijn op het Werk bevat de volgende bepaling over opleiding (Art. I.2-18.): “De werkgever stelt, voor de hiërarchische lijn en voor de werknemers, een programma op tot vorming inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, rekening houdend met de gegevens van het globaal preventieplan.”
Bron:
EU-OSHA

EU-OSHA

Deze gegevens zijn afkomstig van de Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (ESENER) uitgevoerd door de Europese Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA). Voor meer informatie over de gegevens verwijzen wij naar haar website: https://osha.europa.eu/nl/facts-and-figures/esener