Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Informatieverstrekking

De Codex Welzijn op het Werk bevat de volgende bepaling inzake informatieverstrekking (Art. I.2-16.): “De werkgever geeft aan de leden van de hiërarchische lijn en aan de werknemers alle informatie in verband met de risico’s en de preventiemaatregelen die van toepassing zijn op het niveau van de organisatie in zijn geheel, op het niveau van elke groep van werkposten of functies en op de individuele werkpost of functie die zij nodig hebben voor de uitoefening van hun taak of die zij nodig hebben voor de bescherming van hun veiligheid of gezondheid en deze van de andere werknemers.”
Bron:
EU-OSHA

EU-OSHA

Deze gegevens zijn afkomstig van de Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (ESENER) uitgevoerd door de Europese Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA). Voor meer informatie over de gegevens verwijzen wij naar haar website: https://osha.europa.eu/nl/facts-and-figures/esener