Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Inspectie

De Arbeidsinspectie is belast met het verzekeren van de naleving van de toepassing van wettelijke bepalingen over de arbeidsvoorwaarden en de bescherming van werknemers, het verstrekken van informatie en technisch advies aan werkgevers en werknemers zodat zij deze bepalingen kunnen toepassen, alsook tekortkomingen in de reglementering of misbruiken die niet onder de bestaande wetgeving vallen onder de aandacht brengen van de bevoegde autoriteit.

De Arbeidsinspectie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg bestaat uit twee componenten: 

  • Het Toezicht op de Sociale Wetten, verantwoordelijk voor het waarborgen van de naleving van het beleid over collectieve en individuele arbeidsrelaties. 

  • Het Toezicht Welzijn op het Werk, met als taken het welzijn van de werknemers voortdurend verbeteren en toezien op de naleving van het welzijnsbeleid.

Bron:
EU-OSHA

EU-OSHA

Deze gegevens zijn afkomstig van de Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (ESENER) uitgevoerd door de Europese Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA). Voor meer informatie over de gegevens verwijzen wij naar haar website: https://osha.europa.eu/nl/facts-and-figures/esener