Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Participatie

De Codex Welzijn op het Werk bevat de volgende bepalingen over de participatie van werknemers:

Art. I.3-1.: “De risicoanalyse van de psychosociale risico’s wordt uitgevoerd door de werkgever met medewerking van de werknemers.”

Art. II.8-1.: “De werkgever raadpleegt zelf rechtstreeks zijn werknemers betreffende elk vraagstuk dat betrekking heeft op het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk waarvoor hun rechtstreekse participatie vereist is overeenkomstig artikel 53 van de wet.”
Bron:
EU-OSHA

EU-OSHA

Deze gegevens zijn afkomstig van de Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (ESENER) uitgevoerd door de Europese Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA). Voor meer informatie over de gegevens verwijzen wij naar haar website: https://osha.europa.eu/nl/facts-and-figures/esener