Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Risicobeheersing

Risicobeheersing betreft de planning van de preventie en de uitvoering van het welzijnsbeleid, waarbij beoogd wordt de risico’s te beheersen om het welzijn van de werknemers te verbeteren en te waarborgen door de risico’s op te sporen en te analyseren en concrete preventiemaatregelen vast te stellen, die zullen worden toegepast en geëvalueerd.

Risico wordt gedefinieerd als de waarschijnlijkheid dat de schade of de aantasting van het welzijn van de werknemers zich in bepaalde gebruiksomstandigheden of door blootstelling aan een gevaar voordoet en de mogelijke omvang van die schade of aantasting. 

De aan- of afwezigheid van risicofactoren vergroot of verkleint de kans op het ontstaan van kwalijke gevolgen of schade.