Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Risicoanalyse

Bron:
EU-OSHA

EU-OSHA

Deze gegevens zijn afkomstig van de Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (ESENER) uitgevoerd door de Europese Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA). Voor meer informatie over de gegevens verwijzen wij naar haar website: https://osha.europa.eu/nl/facts-and-figures/esener