Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
FPS Employement Funder by EU
  • Datum : 2024-06-22
  • URL : https://data.risicosophetwerk.be/nl/themes/favorites

Mijn geselecteerde gegevens

Deze pagina herneemt alle dashboards die u geselecteerd heeft tijdens uw bezoek aan deze website. Ze zijn geordend per hoofdthema.

U kunt uw selectie op elk gewenst moment raadplegen en dashboards toevoegen of verwijderen. Opgelet: het is niet mogelijk om hetzelfde dashboard meerdere keren toe te voegen, zelfs als u andere filteropties, indicatoren of subindicatoren geselecteerd heeft.

U kunt de geselecteerde filteropties en indicatoren hieronder nog wijzigen.

Opgelet: de wijzigingen die u heeft aangebracht op de pagina “Mijn geselecteerde gegevens” zijn niet zichtbaar op de pagina van het oorspronkelijke subthema. Omgekeerd, wanneer u tijdens uw bezoek aan de website wijzigingen aanbrengt in een dashboard dat u reeds opgeslagen had vanaf de pagina met het oorspronkelijke subthema, zullen die wijzigingen niet automatisch doorgevoerd worden op de pagina “Mijn geselecteerde gegevens” (de pagina’s worden namelijk niet gesynchroniseerd). Onthoud daarom dat als u wijzigingen wilt aanbrengen aan een dashboard om deze vervolgens te downloaden of af te drukken, u die wijzigingen moet aanbrengen op de pagina “Mijn geselecteerde gegevens”.

Bij het beëindigen van uw bezoek, kan u uw persoonlijke selectie van indicatoren downloaden en/of afdrukken in de vorm van een PDF-rapport.