Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Toegankelijkheidsverklaring

De Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg streeft ernaar zijn/haar website toegankelijk te maken, overeenkomstig wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website “Datamining – Beroepsrisico’s”.

Nalevingsstatus

Deze site voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidsvereisten. Aan sommige criteria is niet voldaan in bepaalde onderdelen of functionaliteiten van de site: zie onderstaande lijst.

De beoordeling van de nalevingsstatus van deze site is gebaseerd op een zelfevaluatie uitgevoerd door de Directie van de communicatie van de FOD Werkgelegenheid met onder andere behulp de BOSA Accessibility Check.

Niet – toegankelijke inhoud

Deze site biedt voornamelijk visuele weergaven van gegevens (tabellen en grafieken). Deze tabellen en grafieken zijn niet toegankelijk om de volgende redenen:

  • Navigatieproblemen (geen focus, geen toetsenbordnavigatie mogelijk in tabellen, enz.)
  • Contrastproblemen voor bepaalde elementen
  • Problemen met toegankelijke labels
  • Niet alle labels zijn in de taal van de site
  • Problemen met de opbouw van tabellen en grafieken voor schermleesprogramma's
  • ...

Naast problemen met visuele weergaven is het PDF-rapport dat op basis van de geregistreerde gegevens is gegenereerd, niet toegankelijk omdat het niet van tags is voorzien en de afbeeldingen die het bevat geen alternatieve tekst hebben.

Tot slot, de URL’s in de rubriek Referenties van de indicatoren hebben geen duidelijke linktekst.

Verbeteringsplan

De technische oplossing die wordt gebruikt om deze grafische voorstellingen te maken en weer te geven, maakt het op dit moment niet mogelijk om ze toegankelijk te maken.

We hebben momenteel ook geen oplossing om het PDF-rapport toegankelijk te maken.

Het probleem van links zonder linktekst wordt binnenkort opgelost.

Voorgestelde alternatieven

We hebben geen alternatieven voor alle niet-toegankelijke inhoud, maar als u problemen hebt met toegang tot specifieke inhoud op deze site, kun u contact met ons opnemen via e-mail op hua@werk.belgie.be om een toegankelijke oplossing te vinden.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 14/05/24.
De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 14/05/24.

Feedback en contactgegevens

Deze site wordt beheerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Heeft u een vraag of opmerking over de toegankelijkheid van deze website? U kunt ze naar ons sturen door een e-mail te sturen naar redac.website@werk.belgie.be.

Handhavingsprocedure

Heeft u een klacht over onze website? U kunt het klachtenformulier invullen dat beschikbaar is op de website werk.belgie.be onder de rubriek Contact: Klachten over onze diensten.

Bent u niet tevreden met het antwoord dat u kreeg? Neem dan contact op met de federale ombudsman: website van de federale ombudsman.